ANATOMIA IRACKIEJ REWOLUCJI (2019)

Niniejszym oddaję w Twoje ręce, czytelniku, trzyczęściowy tekst poświęcony irackiej Rewolucji, która rozpoczęła się w październiku 2019 r.

Pierwsza część, „Sprawa Generała”, poświęcona jest wpływowi pro-irańskich milicji wchodzących w skład PMU na politykę wewnętrzną Iraku, na przykładzie losów m.in. generała Saadiego ze Złotej Dywizji.

Druga część, „Anatomia Rewolucji” opisuje iracką demografię i gospodarkę, czyli dwie główne siły napędowe protestów.

Trzecia natomiast, „Płomień Rewolucji”, został poświęcona przebiegowi Rewolucji. Ta część opisuje nie tylko wydarzenia na irackich ulicach, ale także zakulisowe rozmowy między różnymi irackimi stronnictwami oraz próby wpływania na sytuację w Iraku przez zewnętrznych graczy.

Artykuł kończy się „Epilogiem”, w którym próbuję określić skutki irackich protestów – tak dla samego Iraku, jak i szerszego regionu.

Jest to moja pierwsza samodzielna i tak obszerna publikacja, nad którą pracowałem przez kilka tygodni późnymi wieczorami. Mam nadzieję, że czas oraz praca włożona w tę publikację zostanie przez Ciebie doceniona. Nie przedłużając, zapraszam do lektury i… życzę smacznego!